ขั้วต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

- Feb 05, 2018 -

ขั้วต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว (ปลายทั้งสองเปิด)

สำหรับระบบท่อน้ำมันและก๊าซความดันการทำงานของอุณหภูมิปานกลางโดยท่อที่เชื่อมต่อกับคำจำกัดความ


  • ข้อศอก Union Orb ปรับได้
  • Straight Thread สาขาเสื้อที
  • หมุดข้อศอกตรง 90 °
  • สาขาที่เป็นก้นสาขา
  • สาขาชาย Tee
  • 90 °เอียงข้อมือปรับได้ยาว

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง