ขั้วต่อท่อสามวาล์ว

- Feb 05, 2018 -

ขั้วต่อท่อสามวาล์ว

ไม่มีการรั่วไหลภายใต้ความกดดันของการทำงานจะไม่ดึงกาว, ชั้นนอกไม่ได้หัก สามารถใช้เชื่อมต่อกับข้อต่อท่อ, อุปกรณ์เปลี่ยนรวดเร็วและอุปกรณ์ยึดราง เหมาะสำหรับระบบท่อส่งน้ำมันน้ำและก๊าซเป็นขนาดกลาง ความดันในการทำงานและอุณหภูมิปานกลางถูก จำกัด ด้วยสายต่อที่เชื่อมต่อ


  • กั้นสำหรับ SAE 100 R2AT
  • 45 °ข้อศอกข้อศอกกับ Locknut
  • 45 °จุกหมุนข้อศอก
  • สาขาที่เป็นก้นสาขา
  • สาขาชาย Tee
  • อุปกรณ์เชื่อมต่อชายกับชาย

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง